Társadalmi szerepvállalás

A Kőszikla Gyülekezet a hitéleti tevékenysége mellett fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást is. Folyamatosan szervezünk olyan programokat, illetve részt veszünk olyan eseményeken, amelyek más társadalmi rétegeknek, korosztályoknak jelentenek segítséget. Kiemelt területként kezeljük Budaörsöt és környékét, de az ország más területein is dolgozunk. A gyülekezet külföldi tevékenységei is jelentősek.     

Oktatás: 2004 óta minden évben szerveztünk angol nyelvi tábort amerikai gyülekezetek és a partnerszervezetek segítségével. Anyanyelvi tanárok érkeznek Amerikából és a gyermekek a Kőszikla Gyülekezettel együttműködve vehetnek részt egy intenzív nyelvi képzésben.

Külföldi missziók: 2003 óta folyamatos jó kapcsolatokat ápolunk Ukrajnában (Kárpátalján) működő gyülekezetekkel és civil szervezetekkel. A Kőszikla Gyülekezet különböző jellegű támogatásban részesíti a Kárpátalján élő magyar embereket. Két ízben a gyülekezetből 3 évre egy-egy házaspár Kárpátaljára költözött, hogy ott helyben folytasson missziós tevékenységet. A Kőszikla Gyülekezet egy tagja önkéntesként 2013-ban Brazíliába költözött, hogy ott az úgynevezett PAZ projektbe kapcsolódjon be. Ez a szolgálat az Amazonas folyó mentén élő nélkülöző emberek lelki és anyagi felemelkedéséért tesz, építkezések és képzések formájában.

Segélyezés: A Cipős doboz akció ismert segélyezési kampány a karácsony előtti időszakban. A Kőszikla Gyülekezet 2007 óta minden évben több száz cipős doboz ajándékot juttat el rászoruló családoknak, iskoláknak, intézményeknek. Sok budaörsi és környékbeli lakos bekapcsolódott már a programba és néhány intézmény is a partnerünk lett ebben a szolgálatban.  Emellett Budaörsön a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános iskola tagiskoláját is évről-évre segítjük, ahol az úgynevezett sajátos nevelési igényű tanulók képzése folyik.

Haiti földrengés áldozatainak segítése: 2010-ben a Kőszikla Gyülekezet jelképesen  "örökbe fogadott" egy Haiti árvát. A Sharon Rebecca Mahotiere nevű kislány azért lehet egy árvaházban és azért kaphat megfelelő ellátást és képzést, mert a Kőszikla Gyülekezete anyagilag támogatja őt.

Családi programok: A Kőszikla Gyülekezet évről-évre szervez különböző családi programokat játszótereken, vagy a Csiki Pihenőkertben, ahol a felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezhetik magukat.