Vasárnapi beszámoló - 2016. január 24.

Testi érintés - az ötödik szeretet nyelv 

Az érintés, mint az ötödik szeretet nyelv volt a téma ​a negyedik heti Istentiszteleten a Kőszikla gyülekezetben. Az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek után a testi érintés felismeréséről beszélt Durkó István, lelkész. Az  egyik legérzékenyebb, legfélreérthetőbb szeretetnyelv helyes használatáról.

Ugye, ugye mi is a Kőszikla gyülekezet küldetése? "Isten szeretetének továbbadása őszinte emberi kapcsolatokon keresztül." A hangsúly az őszinte kifejezésen van. Mint minden Istentiszteleten most is a bejáratnál állt egy fogadó ember, aki az érkezőket köszöntötte. Őszinte kézfogással, öleléssel vagy éppen egy puszival. A testi érintéssel már az első pillanatban találkozhatunk minden vasárnap. Most is. A Kőszikla gyülekezet egyik erőssége pont az a fajta őszinteség, mellyel kommunikálunk, és közelítünk egymás felé, akár mint egy nagycsalád: nyugodtan, nyitottan állhatunk egymás elé. A Kősziklában az sem hihetetlen, hogy a lelkész elárulja a gyülekezetének, az ő fő szeretetnyelvének az egyike az érintés. Neki jólesik egy biztató vállveregetés vagy egy ölelés a megfelelő helyen és időben.

Ugyanakkor Durkó Pisti felhívta a hallgatóság figyelmét arra, sokan vannak, akiknek az ölelés, a kézfogás, a vállveregetés, mint testi kontaktus akár zavaró, bántó is lehet, amennyiben a másik fél nincs felkészülve annak a fogadására.

Most én is elárulom, hogy bár tetszik a gyülekezet elején a fogadás gesztusa, de köszönésként kezet fogni nagyon nehezemre esik. Pedig a bemutatkozásnál a kézfogás nem idegen a számomra.

Az érintés szeretetnyelve más és mást jelent a közéleti, a társas életben és mást egy párkapcsolatban. A párkapcsolati érintésen belül, különböztessük meg a házasság előtti és a házasság utáni testi kontaktusnak, a szexualitásnak a helyét bibliai alap mentén - hangsúlyozta a lelkészünk - tiszta módon, tiszta helyzetben éljük meg a szexualitást. 

Lelkészünk természetesen most sem hagyott bennünket bibliai példa nélkül. Gondoljunk csak Illés történetére, amikor az előtte megjelenő angyal megérintette, gondoskodott róla (1Királyok:17) illetve a beteg asszony példáját, aki Jézus erejében bízva csak a ruhája szélét akarta megérinteni a gyógyulásáért (Márk 5:24-34) .

Imádkoztunk Jézus mindennapi érintéséért, bátorításáért, hogy hittel és reménnyel, szeretben tudjunk élni a gyülekezetben, a családunkban, a munkahelyünkön, a mindennapokban. 

Az alkalom végén Gergely Noémi Eliza biznyságtételét hallhattuk, akit hosszú ideig kellett nélkülöznünk, míg külföldön tanult, dolgozott. 

[ Eper ]