Amiben hiszünk

1. Biblia: Gyülekezetünk legfőbb vezérelve a Biblia. Igyekszünk megóvni a gyülekezetünket más, nem a Bibliára épülő alapelvektől, legyen az tradícionális, szociális, divatvezérelt vagy pszichológiai behatás.

2. Dicsőítés: Nem külsőségekre és emberi élményekre törekszünk, hanem Istent kívánjuk magasztalni a szívünk legmélyéről jövő hálával, mindazért, amivel megajándékozott bennünket.

3. Istentől való függés: Elkötelezzük magunkat Istennek és arra törekszünk, hogy az egész életünk Istentől függjön. Emiatt ki akarunk lépni az emberi korlátaink közül, hogy Istenre támaszkodva végezzük a szolgálatunkat.

4. Imádság: Hiszünk az ima közvetítő erejében és fontosságában, éppen ezért gyülekezetünk minden szolgálata és megnyilvánulása imádságon alapszik. Az ima a teremtő Istenünkkel való személyes közösségünk alapja.

5. Tiszta élet: Hiszünk abban, hogy a Szent Szellem megújító munkája által lehet tisztán, szabadon élni. Még nem vagyunk tökéletesek, de Krisztus által megszabadultunk a bűneinktől és Vele járunk. 

6. Kiválóság és kreativitás: Mivel Isten gyermekei vagyunk, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az életünk és szolgálatunk a lehető legmagasabb minőségben és színvonalon tükrözze vissza ennek tényét.

7. Közösség: Bíztatjuk egymást a közösség által, erősítjük egymást a tanítványozás által, szolgálunk egymás és a világ felé az ajándékaink által. 

8. Kulturális érzékenység: Hasonlóan Jézushoz, mi is abban a kulturális közegben, módon és nyelvezetben, amiben élünk, az itt és most élő emberek számára érthető módon igyekszünk átadni az örömhírt.

9. Helyi jelleg: Úgy gondoljuk, hogy akkor tudunk a legjobban szolgálni az emberek felé, ha közöttük élünk, ismerjük a gondjaikat a hétköznapokon is. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy a szolgálati területünk ne csak Budaörs területére, hanem az egész országra és az egész világra kiterjedjen.

10. Kapcsolatok: Készek vagyunk minden olyan keresztény szolgálóval, gyülekezettel, vagy egyházzal együttműködni, akik teljes szívükből szeretik Jézus Krisztust, mint megváltójukat és szentségben, engedelmességben járnak.